Bryggas historie

Brygga, det tidligere sjøhuset (kai og fiskemottak) rommer i dag restaurant, bar, konferanse og kurssenter samt flere gjesteværelser. Man kan knapt forestille seg at denne store bygningen, som står på påler i sjøen, tidligere er flyttet to ganger. Mot slutten av 1800-tallet stod bygningen nord for Å, i Moskenes.

Deretter ble den bygget opp i Hell, på sørspissen av Moskenesøya, hvor den ble stående fram til 1954. Etter en ny flytting ble bygningen brukt som fiskemottak og tørrfisklager i Å. Den senere fullstendige restaurering, med ombygging til restaurant og konferansesenter ble avsluttet i 1992. Det er også i senere tid gjort endringer og oppussing av brygga som seinest i 2012.

Stolt Clean Up Lofoten partner. Les mer