Clean Up Lofoten

Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding.

Prosjektet er et samarbeid mellom Lofoten Avfallsselskap og Promo Norge, og med Lofotrådet som samarbeidspartner. 

Les mer om prosjektet på nettsiden cleanuplofoten.no

629x99

Stolt Clean Up Lofoten partner. Les mer